list otwarty w sprawie koncesji dla TVN7Szanowni Państwo, Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji          

Zgodnie z art. 35a ust. 2, oraz ich odnośnikami w art. 38 ust. 1 lub 2 Ustawy
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji mają Państwo obowiązek przedłużyć koncesję na nadawanie naziemne programu telewizyjnego pod nazwą „TVN Siedem” na kolejny okres, tak, jak uczyniono to poprzednim razem, zgodnie z decyzją 157/K/2012-T z dnia 31 stycznia 2012 roku, gdy przedłużano kończącą się koncesję 273/2002-T z dnia 26 lutego 2002 roku.

Bezpodstawne wydają się Państwa tłumaczenia, jakoby kanały telewizyjne Grupy TVN Discovery nie spełniały warunków prawnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, uprzednio wydali Państwo koncesję o nr 400/K/2020-T na nadawanie naziemne programowi pod nazwą „TTV” w dn. 9 listopada 2020, czyli na półtora miesiąca przed złożeniem wniosku o przedłużenie koncesji dla TVN7. Ponadto procedowana w ubiegłym roku nowelizacja tzw. Ustawy Medialnej, na którą Państwo w komunikatach medialnych się powołują została zawetowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, jako niezgodna z polską Konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 r., jak i z Traktatem o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonym w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

Państwa działanie naraża na straty zarówno właściciela kanału, czyli TVN Grupę Discovery, jak i Skarb Państwa w związku z ewentualnym odszkodowaniem za Państwa niezgodne z Ustawą
z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji decyzje koncesyjne.

Tym samym proszę, jako widz, o niezwłoczne przedłużenie koncesji dla TVN7, w związku z wypełnianiem przez Nadawcę przyznanej poprzednio koncesji.